Mærk dine følelser
og kend dine styrker

Vi kan igennem livet komme ud for at møde følelsesmæssige udfordringer, hvor det kan være svært at finde glæden, motivationen eller trivslen igen på egen hånd. I sådanne situationer kan det være givende og støttende at få hjælp fra en psykolog. Det kan være, at du savner udvikling i dit liv, at jeres parforhold mangler nærhed, at du har været udsat for en traumatisk oplevelse, eller at du har brug for professionel hjælp til at komme igennem en livskrise. Uanset hvilken situation, du står i, tilbyder jeg gerne støttende samtaler, som kan hjælpe dig med bedst at finde ro og glæde i dit liv.

Sensetik terapi i Holbæk og København

Sensetikterapi i Holbæk og København

På en måde er sensetikterapi noget meget enkelt, og samtidig er det noget, som kan være svært at beskrive.  Der er en kvalitativ forskel på at tale og tænke om kroppen, – og at mærke den.

Sensetikterapi hed tidligere bioeksenstiel psykoterapi. Jeg tilbyder sensetik terapi i Holbæk og København. Kontakt mig her.

Bio

Bio henviser til mennesket som krop og levende – et biologisk væsen. Du udtrykker dig gennem en levende krop med følelser, sanser, energi og bevægelser.  Det er gennem din krop, at du kan mærke, hvordan du har det. Om du er træt, ked af det eller glad. Du kan mærke dig selv og dine følelser, samtidig med at det er synligt for andre, hvordan du har det.

Du kender sikkert følelsen af at mærke uro eller ubehag i nogle situationer, en boblen eller sommerfugle i maven.

Kropsterapi

Du kan også mærke, om du spænder i kroppen, har energi eller træthed eller følelser som glæde, sorg, vrede, smerte og kærlighed. Alle sanser er tilgængelige. Ligeledes kan du mærke, om du er åben i forhold til kroppen, eller om du har lukket af for at mærke den.

Det er med din krop, at du er til stede i virkeligheden. Herigennem kan du mærke, når noget føles rigtigt for dig, – ”det er sådan, jeg har det”, eller når det ikke føles rigtigt.

I terapien er målet at nå frem til, at du får en god kontakt med dig selv og din krop – som det mærkes af dig.

Eksistentiel

Det eksistentielle understreger mennesket som bevidst vælgende og handlende i sin tilværelse. Det er op til dig som menneske, hvordan du lever dit liv. Hvordan du opfatter og forholder dig den til hver en tid givne situation. Og hvordan du opfatter og forholder dig til dig selv. Du kan tage ansvar for dig selv.

Gøren og væren*)

Et væsentligt tema i bioeksistentiel psykoterapi er at skelne mellem gøren og væren. Der er fokus på valget, – hvad vi kan vælge, og hvad vi ikke kan vælge.  Vi kan ikke vælge, hvem og hvad vi er, men derimod hvad vi gør. Grundlæggende vælger vi ikke vores følelsesliv. De basale emotionelle reaktioner er bundet til deres situationer. Vi bliver bange, når vi bliver truede; glade, når vi føler os elskede; vrede når vi bliver krænkede.  De har fysiologisk deres udspring i det autonome nervesystem, som ikke er underlagt viljen.

Følelser

Vi kan vælge det, der har med de emotionelle reaktioners udtryk og handlinger at gøre. Om de anerkendes, udtrykkes eller rummes som de er og respekteres i handling, eller om de søges bekæmpet, fortrængt skjult eller set bort fra. Vi kan ikke frit vælge, hvad vi vil se, høre eller mærke, når vi faktisk ser efter, lytter og mærker efter. Vi kan vælge, om vi ser, lytter og mærker eller vi lader opmærksomheden forblive i de tanker, forestillinger eller opfattelser af virkeligheden, vi på forhånd møder sitatiationen med og handler ud fra.

*) Udpluk fra artikel af Olav Storm Jensen, Bioeksistentiel Psykoterapi- introduktion til grundbegreberne.

Jeg tilbyder terapi og kropsøvelser i både Holbæk og København. Kontakt mig her.

Du kan læse mere om hvad sensetik er her.

Sensetikterapi

Denne terapiform kombinerer kropsterapeutisk arbejde med samtale.

Læs mere

Kropsterapi

Kropsterapi gør det muligt at forstå, hvad din krop kommunikerer.

Læs mere

Parterapi

Parterapi kan styrke kærligheden til hinanden gennem forståelse.

Læs mere

København

Psykologisk Klinik v/Hanne Bine Sørensen

Nørre Søgade 27 a, st. tv.
1370 København K

91 55 02 28
info@bines.dk

Holbæk

Psykologisk Klinik V/Hanne Bine Sørensen – Holbæk

Studiestræde 18
4300 Holbæk

91 55 02 28
info@bines.dk

Oversigt over hjemmesiden

Sitemap

×

Menu

Ring op

Priser

Individuel terapi
850kr (60 min.)

Parterapi
1000kr (60 min.)

Sensetikøvelser – København
Mandag kl. 17:00 – 18:30, i alt 16 gange.
1920kr.

Sensetikøvelser – Holbæk
Tirsdag i ulige uger kl 15:30 – 17:00
200kr pr gang

– Ingen binding

Jeg giver rabat ved overførselsindkomst og SU.


Skriv til mig