Mærk dine følelser
og kend dine styrker

Vi kan igennem livet komme ud for at møde følelsesmæssige udfordringer, hvor det kan være svært at finde glæden, motivationen eller trivslen igen på egen hånd. I sådanne situationer kan det være givende og støttende at få hjælp fra en psykolog. Det kan være, at du savner udvikling i dit liv, at jeres parforhold mangler nærhed, at du har været udsat for en traumatisk oplevelse, eller at du har brug for professionel hjælp til at komme igennem en livskrise. Uanset hvilken situation, du står i, tilbyder jeg gerne støttende samtaler, som kan hjælpe dig med bedst at finde ro og glæde i dit liv.

Sådan bruges sensetik terapeutisk

Sensetik handler om at komme i bedre kontakt med sig selv og derigennem bryde negative tanke – og handlemønstre. Jeg bruger sensetik terapi til at hjælpe dig med at være mere til stede i og med dig selv. Du kan ikke ændre, hvem du er, men du kan ændre, hvordan du vælger i dit liv, hvordan du handler.

Sensetik er kombineret krops- og psykoterapi, hvor du gennem samtale opnår mere klarhed over dit liv. Måske gentager du dårlige valg og handlinger igen og igen, eller lider af dårligt selvværd? Føler du et behov for personlig udvikling, eller ønsker du at komme ud af en negativ spiral af valg og handlinger, der er dårlige for dig, uden at du ved egen hjælp har været i stand til at ændre det?

Vær mere tilstede med dig selv

I sensetik terapi skelnes der mellem gøren og væren. Sensetik fokuserer derfor på, at du først skal ’finde hjem’ til dig selv, før du kan skabe varige ændringer. Derfor er det vigtigt at have kroppen med i det terapeutiske forløb. I sensetik terapien undersøger vi i fællesskab, hvordan du har det, og som terapeut hjælper jeg dig til at mærke dig selv og få en klar fornemmelse af, hvem du selv er. Mit udgangspunkt er det umiddelbare nærvær mellem terapeut og klient. Ved hjælp af samtale undersøger jeg sammen med mig, hvem du inderst inde er, og hvordan du reagerer og handler i svære situationer. Denne samtaleterapi kombinerer jeg med forskellige kropsøvelser og – teknikker, som hjælper dig til at mærke og ’genopdage’ dig selv bag ved alle de tanker, forestillinger og fordomme, som du har opbygget omkring dit selv i årenes løb.

Det handler om at give dig en øget kropsbevidsthed, mobilisere og forløse energien i kroppen, så du får bedre kontakt til din egen krop. Derved bliver det nemmere for dig at mærke din krop og dine følelser frem for blot at tænke, hvem du er, og hvordan du har det. Det gør det nemmere at bryde uhensigtsmæssige vaner og handlermønstre, og ved hjælp af samtale kan du få støtte til at træffe valg og handle på en måde, som giver dig større livskvalitet.

Sensetikterapi

Denne terapiform kombinerer kropsterapeutisk arbejde med samtale.

Læs mere

Kropsterapi

Kropsterapi gør det muligt at forstå, hvad din krop kommunikerer.

Læs mere

Parterapi

Parterapi kan styrke kærligheden til hinanden gennem forståelse.

Læs mere

København

Psykologisk Klinik v/Hanne Bine Sørensen

Nørre Søgade 27 a, st. tv.
1370 København K

91 55 02 28
info@bines.dk

Holbæk

Psykologisk Klinik V/Hanne Bine Sørensen – Holbæk

Studiestræde 18
4300 Holbæk

91 55 02 28
info@bines.dk

Oversigt over hjemmesiden

Sitemap

×

Menu

Ring op

Priser

Individuel terapi
850kr (60 min.)

Parterapi
1000kr (60 min.)

Sensetikøvelser – København
Mandag kl. 17:00 – 18:30, i alt 16 gange.
1920kr.

Sensetikøvelser – Holbæk
Tirsdag i ulige uger kl 15:30 – 17:00
200kr pr gang

– Ingen binding

Jeg giver rabat ved overførselsindkomst og SU.


Skriv til mig