Mærk dine følelser
og kend dine styrker

Vi kan igennem livet komme ud for at møde følelsesmæssige udfordringer, hvor det kan være svært at finde glæden, motivationen eller trivslen igen på egen hånd. I sådanne situationer kan det være givende og støttende at få hjælp fra en psykolog. Det kan være, at du savner udvikling i dit liv, at jeres parforhold mangler nærhed, at du har været udsat for en traumatisk oplevelse, eller at du har brug for professionel hjælp til at komme igennem en livskrise. Uanset hvilken situation, du står i, tilbyder jeg gerne støttende samtaler, som kan hjælpe dig med bedst at finde ro og glæde i dit liv.

Om Bine Sørensen

Jeg er født i 1956. Jeg er uddannet socialpædagog i 1978 og har arbejdet som sådan i 25 år blandt andet på den daværende Mødre -og Ungdoms-pension og på Taleinstituttet. Senest har jeg arbejdet på Instituttet for Blinde og Svagsynede.  I 2004 blev jeg uddannet Cand. Pæd. Psyk. Jeg har siden da arbejdet som psykolog på Sinds Psykologiske Rådgivning, Bedre Psykiatri og på Telefonrådgivningen Linien. Siden 2006 har jeg desuden været privatpraktiserende psykolog med egen praksis i København og Holbæk.

Min egen terapi
Jeg begyndte at gå i terapi, da jeg ønskede personlig udvikling. Jeg prøvede forskellige metoder, hvor jeg blev bevidst om, hvordan jeg havde det med mig selv.  Jeg forsøgte – ved at tænke og analysere – at ændre min måde at have det på. Men jeg oplevede, at jeg ikke ad den vej kunne ændre mit selvforhold. Derfor valgte jeg en praktisk orienteret kropsterapi. Det skete samtidig i erkendelse af, at jeg havde brug for at arbejde på en mere konkret måde.

Uddannet Bioeksistentiel Psykoterapeut
Jeg startede i egen terapi i 1991 i Sensetikterapi og har deltaget i flere workshops. Min begejstring for denne terapiform resulterede i, at jeg uddannede mig som Bioeksistentiel Psykoterapeut, der nu kaldes Sensetik. Læs mere om hvad sensetik er her.

Jeg har både som pædagog og psykolog arbejdet med unge og voksne. Min erfaring er, at der er en sammenhæng mellem de vanskeligheder, som optræder i nuet og de oplevelser, vi har haft i løbet af opvæksten. Ofte handler det om, at man ikke er blevet set som den, man er, og ikke er blevet lyttet til og anerkendt.

Dansk Krisekorps og Nordisk krisekorps
Som privatpraktiserende psykolog er jeg tilknyttet Dansk Krisekorps og Nordisk Krisekorps og modtager derfra henvisninger som krisepsykolog i forbindelse med akutte hændelser.

Sygesikringen
Jeg modtager ikke henvisninger fra Sygesikringen.

“danmark”
Jeg er tilknyttet  Sygeforsikringen ”danmark”.

Sensetikterapi

Denne terapiform kombinerer kropsterapeutisk arbejde med samtale.

Læs mere

Kropsterapi

Kropsterapi gør det muligt at forstå, hvad din krop kommunikerer.

Læs mere

Parterapi

Parterapi kan styrke kærligheden til hinanden gennem forståelse.

Læs mere

København

Psykologisk Klinik v/Hanne Bine Sørensen

Nørre Søgade 27 a, st. tv.
1370 København K

91 55 02 28
info@bines.dk

Holbæk

Psykologisk Klinik V/Hanne Bine Sørensen – Holbæk

Studiestræde 18
4300 Holbæk

91 55 02 28
info@bines.dk

Oversigt over hjemmesiden

Sitemap

×

Menu

Ring op

Priser

Individuel terapi
850kr (60 min.)

Parterapi
1000kr (60 min.)

Sensetikøvelser – København
Mandag kl. 17:00 – 18:30, i alt 16 gange.
1920kr.

Sensetikøvelser – Holbæk
Tirsdag i ulige uger kl 15:30 – 17:00
200kr pr gang

– Ingen binding

Jeg giver rabat ved overførselsindkomst og SU.


Skriv til mig