Mærk dine følelser
og kend dine styrker

Vi kan igennem livet komme ud for at møde følelsesmæssige udfordringer, hvor det kan være svært at finde glæden, motivationen eller trivslen igen på egen hånd. I sådanne situationer kan det være givende og støttende at få hjælp fra en psykolog. Det kan være, at du savner udvikling i dit liv, at jeres parforhold mangler nærhed, at du har været udsat for en traumatisk oplevelse, eller at du har brug for professionel hjælp til at komme igennem en livskrise. Uanset hvilken situation, du står i, tilbyder jeg gerne støttende samtaler, som kan hjælpe dig med bedst at finde ro og glæde i dit liv.

Hvad er sensetik?

Sensetik terapi – førhen bioeksistentiel psykoterapi – tager udgangspunkt i kroppen. Vi mennesker er biologiske væsner, og det er netop centralt for sensetik terapi. Fortidens traumer og ophobede negative erfaringer kan spænde ben for livet her og nu. Det kan være svært at slippe uhensigtsmæssige mønstre, hvis man kun søger at bearbejde dem ved at tale om og analysere problemet.

Der er en afgørende forskel på, hvad vi er, og hvad vi gør. Vi kan ikke ændre, hvem vi er eller vores grundlæggende følelser. Hvad vi kan ændre er derimod, hvordan disse følelser kommer til udtryk. Hvis man i årenes løb har udviklet negative handlings- og tankemønstre, kan det stamme fra og forstærke en negativ forestilling om, hvem vi egentlig er som personer. Derfor handler sensetik i høj grad om at genopdage os selv og blive i stand til for alvor at mærke os selv. Det er grundlaget for, om et terapiforløb fører til varige ændringer i vores liv.

Sådan fungerer sensetik terapi

Inden for sensetik terapi hjælper terapeuten sin klient til at styrke evnen til at mærke kroppen. Det handler om at kunne være til stede i sin krop og få genetableret den gode, nærværende kontakt til kroppen. Derfor er kropsterapi en vigtig del af sensetik. Her får man hjælp til at mærke sig selv, og på den måde bliver det nemmere for klienten at sætte grænser og skelne mellem, hvad der føles rigtigt, og hvad der ikke gør.

Sensetik kommer af ordene ’sanse’ og ’etik’, og det skyldes, at terapien kombinerer disse to begreber. Etikken kommer ind ved at terapien understreger, at det er op til én selv at finde fremt til , hvordan man vil leve sit liv. Man skal selv tage ansvar for sine handlinger, og sensetik fokuserer på, at man har et valg. Terapiformen hjælper klienter med at få kontakt til sig selv og sin krop, så man bliver i stand til at mærke sig selv og ud fra dette vælge sine handlinger.

Vil du vide mere om, hvordan sensetik terapi kan hjælpe dig? Så skal du endelig kontakte mig.

Sensetikterapi

Denne terapiform kombinerer kropsterapeutisk arbejde med samtale.

Læs mere

Kropsterapi

Kropsterapi gør det muligt at forstå, hvad din krop kommunikerer.

Læs mere

Parterapi

Parterapi kan styrke kærligheden til hinanden gennem forståelse.

Læs mere

København

Psykologisk Klinik v/Hanne Bine Sørensen

Nørre Søgade 27 a, st. tv.
1370 København K

91 55 02 28
info@bines.dk

Holbæk

Psykologisk Klinik V/Hanne Bine Sørensen – Holbæk

Studiestræde 18
4300 Holbæk

91 55 02 28
info@bines.dk

Oversigt over hjemmesiden

Sitemap

×

Menu

Ring op

Priser

Individuel terapi
850kr (60 min.)

Parterapi
1000kr (60 min.)

Sensetikøvelser – København
Mandag kl. 17:00 – 18:30, i alt 16 gange.
1920kr.

Sensetikøvelser – Holbæk
Tirsdag i ulige uger kl 15:30 – 17:00
200kr pr gang

– Ingen binding

Jeg giver rabat ved overførselsindkomst og SU.


Skriv til mig